Er bestaan verschillende stress tests, die je meer kunnen vertellen over je stress niveau. Zo werd de Holmes en Rahe stress schaal ontwikkeld. Deze stress test gaat uit van het idee dat belangrijke levensgebeurtenissen samenhangen met stress.

De schaal van “stressful life events” werd in de jaren ’60 en ’70 ontwikkeld door psychiaters Holmes en Rahe.

Een beetje stress kan iemand wel hebben. Een keer grote stress ook. Maar een stapel van stressvolle gebeurtenissen maakt dat ziekte op de loer ligt.

Holmes en Rahe kenden een waarde toe aan iedere stressvolle gebeurtenis. Door te bekijken welke gebeurtenissen het afgelopen jaar zijn voorgevallen en de score bij elkaar op te tellen kun je zien hoe groot de kans is op het ontwikkelen van ziekte of depressie.

Deze Holmes en Rahe stress schaal bevat een nieuwe kijk op stress. Uit onderzoek blijkt namelijk dat stress samenhangt met ziekte. Hoe meer stress je ervaart, des te meer kans je hebt om ziek te worden.

De Holmes en Rahe stress schaal gaat ervan uit dat stress kan gemeten worden aan de hand van belangrijke levensgebeurtenissen, die je hebt meegemaakt in het afgelopen jaar. Aan deze levensgebeurtenissen worden dan stresspunten toegekend. Dit is om aan te geven in welke mate de levensgebeurtenissen bijdragen aan stress volgens de Holmes en Rahe stress schaal.

Volgens Holmes en Rahe hangt een score van minimaal 300 punten in twee jaar tijd vaak samen met ziekte, psychologische problemen, verkeersongelukken en sportongevallen.


  • Heb je een stresspuntenscore van 300 of meer? Je loopt groot gezondheidsrisico!

  • Ligt je score tussen de 150 en 300? Je gezondheidsrisico is matig (30% minder dan hierboven).

  • Heb je een score van 150 of minder? Je hebt een bescheiden kans om ziek te worden door stress.

Staan er gebeurtenissen in de lijst die het afgelopen jaar in je leven speelden, of die het komende jaar gaan plaatsvinden? Tel dan de stresspuntenscores bij elkaar op.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op.

Klik op de afbeelding om de Holmes en Rahe schaal als pdf te downloaden.