Herken stress op de werkvloer

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met stress op het werk.

Uit onderzoeken blijkt de opkomst van werkstress als ziekmaker. Een derde van het ziekteverzuim wordt erdoor veroorzaakt. De klachten ontstaan meestal door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer.

Ongeveer 16% van de werknemers heeft burn-out klachten.

Ruim 40% vindt zijn werk mentaal belastend.

En 25% werkt altijd onder hoge tijdsdruk.

TNO berekende dat ziekteverzuim door werkstress zoals burn-out het bedrijfsleven jaarlijks 1,8 miljard euro kost. En daarin zijn de kosten van behandeling niet eens meegerekend.

Risicogroepen werkstress

Vaak zijn het tegen de verwachting in de sterke mensen die uitvallen door stress. Juist de gemotiveerde mensen, sociaal betrokken, met hoge waarden en normen, die altijd een stapje extra zetten krijgen een burn-out.

Wie krijgen sneller een burn-out?

 • Perfectionisten

 • Mensen die niet met veranderende werkomstandigheden kunnen omgaan

 • Mensen die hard werken en thuis veel spanningen hebben of een persoonlijk verlies moeten verwerken

 • Mensen die weinig besef van tijd hebben, alles uitstellen en met alles te laat zijn

 • Mensen die hun hele leven veiligheid gezocht hebben

 • Mensen die zich altijd verantwoordelijk voelen voor anderen en geen nee kunnen zeggen

 • Mensen die denken onmisbaar te zijn

Hoe herken je werkstress bij werknemers / collega’s

Werkstress kan gepaard gaan met psychische, gedragsmatige en lichamelijke signalen

Lichamelijk

 • Vermoeidheid, meer dan normaal

 • Hoofdpijn

 • Pijn en spanningen in de spieren

 • Nek en schouderpijn

 • Hartkloppingen

 • Hoge hartslag

 • Hoge bloeddruk

 • Hoge ademhaling

 • Vergeetachtigheid

 • Duizelingen

 • Gevoel van watten in het hoofd

 • Darmproblemen

 • Rusteloosheid

Psychisch

 • Concentratieverlies

 • Besluiteloosheid

 • Geheugenproblemen

 • Opgejaagd gevoel

 • Wantrouwen

 • Gevoelens van onzekerheid

 • Gevoelens van machteloosheid

 • Neerslachtig

 • Uitstelgedrag

 • Minder zelfvertrouwen

 • Sneller agressief

 • Sneller boos

 • Sneller ergeren aan anderen en aan situaties

 • Angst en paniekklachten

 • Niet kunnen genieten

Gedragsmatig

 • Afstand nemen tot de werkzaamheden

 • Hyperactiviteit

 • Doorrennen, alles oppakken, geen pauzes nemen, meer uren maken

 • Geïrriteerdheid

 • Cynische opmerkingen maken

 • Neiging tot verslaving: koffie, roken, alcohol

 • Teveel of juist te weinig eten

 • Sneller praten

 • Minder flexibel

Herken je deze klachten bij een collega, neem dan op tijd en de juiste actie.

Ga altijd het gesprek aan, uit je oprechte bezorgdheid en stel zoveel mogelijk vragen.

Tip: Maak mogelijke werkstressoren bespreekbaar. Vraag wat de werknemer positief en negatief vindt aan het werk. Vraag hoe de werkomstandigheden, sfeer etc. kunnen worden verbeterd. Nodig de werknemer uit om kritiek te uiten op arbeidsomstandigheden, sfeer, management, leidinggevende etc. en aan te geven wat als positief wordt ervaren en wat als negatief. Hoe kan je zorgen voor goede preventie?

Voor medewerkers met stress klachten hebben wij diverse trainingen ontwikkeld.

Een goede preventie is noodzakelijk, wanneer je het aantal burn-out gevallen op de werkvloer wilt terugdringen.